På denne side kan du se et samlet forløb, der bringer dig igennem alle emnerne inden for medborgerskab. 
Vi lægger ud med de mest grundlæggende emner efterfulgt af mere tematiserede.
Start med det første og læs dig igennem, eller gå på opdagelse som du har lyst.

naturtilstanden

Naturtilstanden – når der ikke er medborgerskab

Denne artikel handler om hvorfor vi har behov for et samfund. Hvis det er alles kamp mod alle har vi ikke energi til at opbygge et godt samfund, derfor har mennesker igennem tiderne indgået en usynlig social kontrakt med hinanden om at man vil støtte fællesskabet hvis fællesskabet passer på den enkelte.

rettigheder og pligter-2

Om rettigheder og pligter

Denne artikel behandler de rettigheder og pligter man som borger har i et samfund. Alle samfund er afhængige af at befolkningen aktivt hjælper til – derfor skal man gøre det (pligter). Men folk gider kun hjælpe til hvis de føler at de får noget ud af det (rettigheder). Balancen mellem rettigheder og pligter skal hele tiden genforhandles i takt med at samfund ændrer sig.

Samarbejde

Samarbejde betaler sig

Denne artikel viser at når samfund bliver større stiger behovet for specialisering. Med en arbejdsdeling kan folk blive dygtige til bestemte opgaver, og lade andre om at udføre de andre. Det er nødvendigt, da den enkelte ikke kan alting selv. En øget specialisering gør samfund meget rigere og i stand til at udføre opgaver der er større og mere komplekse end før. Men med øget specialisering kommer også en øget afhængighed af andre.

Socialdemokraterne_1600x1000-1000x625 (1)

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet I midten af dansk politik hos socialdemokratiet taler man om vidtstrakte demokratiske og sociale rettigheder og tilsvarende vidtstrakte pl ...

V

Venstre

Også Venstre er af den opfattelse at Danmark er det bedste land i verden og vil da også, som Socialdemokratiet, fremhæve sammenhængen mellem rettigheder og pli ...

DF-lille-logo-blaa

Dansk Folkeparti

det danske folk som grundlag for frihed og godt medborgerskab ”Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihe ...