Alle partier forholder sig til medborgerskab. Det er ikke så underligt, da medborgerskab handler om hvordan man kan skabe gode rammer til at sikre, at borgere opnår tryghed, muligheder og fællesskab.

 • Socialdemokratiet
  Socialdemokratiet I midten af dansk politik hos socialdemokratiet taler man om vidtstrakte demokratiske og sociale rettigheder og tilsvarende vidtstrakte pligter. Samfundet giver den enkelte store muligheder og hjælp og den enkelte har tilsvarende pligt til yde. Og det er for Socialdemokratiet ikke mindst ensbetydende med at samfundet har en pligt til at stille arbejdspladser (og […]
 • Venstre
  Også Venstre er af den opfattelse at Danmark er det bedste land i verden og vil da også, som Socialdemokratiet, fremhæve sammenhængen mellem rettigheder og pligter i det danske velfærdssamfund. Men hvor Venstre accepterer en stor offentlig sektor, er Venstres grundlag liberalt og der er grænser for hvor stor den offentlige sektor skal være, ligesom […]
 • Dansk Folkeparti
  det danske folk som grundlag for frihed og godt medborgerskab ”Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki.” Sådan indleder partiet sit principprogram ”Danmarks selvstændighed”. Det Danmark Dansk Folkeparti kæmper for består af; ”frie danske borgere, som gives […]
 • Det Radikale Venstre
  frie mennesker i sociale rammer Venstre starter med frihed og ansvar, Dansk Folkeparti med folkets selvstændighed. De Radikale med, ”et samfund, hvor mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen.” Og de vil ”værne om og udbygge folkestyret.” Selvom både Venstre og Radikale Venstre kan betegnes som socialliberale, er den ideologiske afstand mellem partierne […]
 • Det Konservative Folkeparti
  De naturlige fællesskaber De konservative dyrker i høj grad en ide om godt medborgerskab. Centralt for de konservative er kærligheden til fædrelandets, dets historie, kongehus og grundlæggende værdier. Gode patriotiske mænd og kvinder gør deres pligter mod det nationale fællesskab. En god konservativ vil derfor tage ansvar, både i sit eget liv og i forhold […]
 • Socialistisk Folkeparti
  medborgerskab og samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet ”SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj.” Det er den første sætning i SF’s principprogram. SF’s vision for det gode samfund forudsætter et aktivt medborgerskab demokratisk, i den offentlige sektor, i det civile samfund og i økonomien. Men betingelsen for at dette […]
 • Enhedslisten
  det aktivistiske medborgerskab Enhedslisten er et socialistisk parti og i relation til medborgerskab minder de om SF: det ideelle samfund forudsætter aktivt medborgerskab på alle niveauer, men vi kan ikke kræve et sådant medborgerskab af alle i dag, da folk holdes ude og nede af de kapitalistiske strukturer i det nuværende samfund. Vejen til godt […]
 • Liberal Alliance
  Liberal Alliances principprogram er en så kort affære, at det dårligt kan yde liberalismens ideer retfærdighed, endsige give et bud på hvad medborgerskab er for en liberalist, hvis det da overhovedet er noget. Men heri ligger måske også en pointe, der har at gøre med den velfærdsstatskontekst liberalismen konfronterer i Danmark. Hvis du er af […]
 • Alternativet
  Hylder aktivt medborgerskab, iværksætteri og mangfoldighed. Nedenfor ser du uddrag fra Alternativets partiprogram: Danmark – det bedste land for verden 1.3. ET SAMFUND PRÆGET AF SOCIAL BÆREDYGTIGHED … I Alternativet tror vi på mennesker. Vi tror på det gode i os alle, og vi ønsker et samfund, der bygger på tillid frem for social kontrol. […]
 • Nye Borgerlige
  De nye borgerlige er ledet af tidligere Konservative og ideologisk er lighedspunkterne betydelige. Overskrifterne og retningerne er de samme. Men hos de Nye Borgerlige er tonen overalt blevet højere og længere mod højre på både den nye og den gamle skala. Akademikere taler om ”reaktivt højre”, det er når ”gode, borgerlige mænd/kvinder”, får nok af […]
 • Nye Borgerlige
  De nye borgerlige er ledet af tidligere Konservative og ideologisk er lighedspunkterne betydelige. Overskrifterne og retningerne er de samme. Men hos de Nye Borgerlige er tonen overalt blevet højere og længere mod højre på både den nye og den gamle skala. Akademikere taler om ”reaktivt højre”, det er når ”gode, borgerlige mænd/kvinder”, får nok af […]
 • Citater om medborgerskab fra artikler og taler af og interviews med Mette Frederiksen
  Medborgerskab og det danske samfund Den særlige danske samfundsform, hvor vi på den ene side lovgiver mere end andre samfund, og på den anden side har et stærkt civilsamfund udenfor det politiske rum, er ifølge den unge politiker med til at forstærke jagten og kampen mod forbedringer: – Når naboer hjælper hinanden, forældre går sammen […]

Her på denne side kan du finde Folketingets partiers holdninger til medborgerskab