samfund som holdsport

Come together – fordi det er en holdsport at være menneske

Mennesker er et sociale. Det er vi fra evolutionens side, da det gør os stærkere og gladere. Denne artikel handler om forskellige former for fællesskaber og hvordan du selv kan være aktiv i et fællesskab. For det er en holdsport at være samfundsborger.

First thing first: Fællesskab er ikke det samme som medborgerskab. Medborgerskab handler om borgernes forhold til staten – groft sagt om de rettigheder og pligter vi har i samfundet. Fællesskab er når mennesker gør ting sammen – og det kan man gøre på mange forskellige måder: private og offentlige. Store og små. Med eller uden et klart defineret formål.

Men fællesskab hænger sammen med medborgerskab. Medborgerskab handler om hvordan man bygger et samfund op, hvor der er plads til alle og som fungerer på en måde, så der også er et velfungerende samfund til de kommende generationer. Medborgerskab handler om den overordnede ramme. Fællesskaber handler om alt mellem himmel og jord. Samfundet er et fællesskab (hvor medborgerskab er det vigtigste) og den lokale strikkeklub er et fællesskab (hvor man ikke beskæftiger sig om meget andet end hygge, kaffe og nye strikkeopskrifter).

Men det overordnede fællesskab (medborgerskabet) kan ikke fungere hvis der ikke er velfungerende ‘under-fællesskaber’. Det skyldes, at medborgerskab jo er en abstraktion (noget ikke-konkret) – ingen kan præcist måle eller føle medborgerskabet. Ingen har føling med alle ens medborgeres tanker og følelser. Lokale fællesskaber – skolen, fodboldklubben, boligforeningen og familien – er konkrete fællesskaber: Steder hvor man mødes med andre levende borgere. Det er i disse konkrete fællesskaber at man får de vigtige samtaler om hvad man synes der er vigtigt.

Det er i de konkrete fællesskaber at man danner den lim der skal gøre medborgerskab muligt. Den lim der sikrer samfundets sammenhængskraft.


Fællesskaber i Danmark

Selv om der er en tendens til at vi moderne mennesker bliver stadig mere individualiserede, så går det stadig godt med fællesskaberne i Danmark. Stort alle danskere er del af fællesskaber og de fleste i mange. Tænk på dig selv: Du er, eller har været, sikkert med i flere fællesskaber: En andelsboligforening, en håndboldklub, en løbeklub, en fast gruppe venner med egne traditioner…fortsæt selv.

Desværre er der også danskere som er ensomme – men heldigvis opstår der ofte fællesskaber til at hjælpe dem.

Aktiv i et fællesskab

Den mest almindelige form for fællesskaber er de forskellige sociale og frivillige fællesskaber. Det kan være fodbold, spejder eller støtteforeninger.

Ifølge Center for Frivilligt Socialt arbejde (CFSA) så bruger lidt mindre end halvdelen af danskerne deres fritid på frivilligt arbejde.

CFSA’s Befolkningsundersøgelse viser at 40 procent af danskerne deltager i frivillige aktiviteter eller frivilligt arbejde. Tallet er stabilt og ligger stort set på samme niveau i en lang række undersøgelser, som er gennemført i de seneste 10 år.

CFSA’s befolkningsundersøgelse (2019), viser også, at hele 69 procent af danskerne har været aktive i det frivillige arbejde over den seneste femårige periode. Det er således kun en mindre del (31 procent) af danskerne, som aldrig har været frivillige.

Vi engagerer os som frivillige, når vi bliver:

 • Berørte (fx børns skole/fritidsinteresser, sygdom/handicap)
 • Indigneret (fx klima- eller flygtningekriser, hjemløshed)
 • Interesseret (fx teater, fodbold, spejder)

Vi bliver motiveret af:

 • At gøre en forskel
 • At frivilligt arbejde er sjovt
 • Sociale fællesskaber

Læs mere om danskernes frivillige engagement i CFSA’s Frivilligrapport

På samme måde er mange danskere medlem af foreninger. På den måde at man møder op til træning, men at man ikke er aktiv i afholdelsen. Fx så har DGI mange medlemmer. Medlemstallene for 2018 viser, at de 6.437 idrætsforeninger, der er med i DGI, i alt har 1.637.653 medlemmer. Det er en fremgang på 51.275 medlemmer, hvilket svarer til 3,2 procent i forhold til året før. 


Typer af fællesskaber

Der findes mange forskellige former for fællesskaber, og det kan fx være svært præcist at skelne hvor mellem det private og det offentlige går eller om man melder sig ind fordi det er hyggeligt eller fordi man vil gøre en forskel.

Nedenfor er alligevel en række eksempler på fællesskaber. Tanker er at illustrere bredden af fællesskaber og evt. give inspiration til egne.

I det følgende kommer der beskrivelser af forskellige former for fællesskaber. Er du interesseret i at starte dit eget fællesskab eller blive mere aktiv, kan du springe længere ned på siden.


Politiske fælleskaber

Politiske fællesskaber er bredt set de fællesskaber hvor man mødes med det formål at påvirke samfundet i en bestemt retning eller kæmper for en bestemt gruppe.

Politiske partier

Mest kendt er nok de politiske partier. Politiske partier har som regel et ideologisk udgangspunkt og kæmper altid for en række mærkesager. Det kan være en mindre stat, en mere ambitiøs klimapolitik eller færre indvandrere til landet. Se her en liste om forskellige nationale politiske partier.

I kommunerne. Politik foregår som bekendt ikke kun på Christiansborg hvor rigsfællesskabets 179 politikere arbejder. I landets 98 kommuner er der i alt 2.432 lokalpolitikere. De fleste kommer fra de etablerede nationale partier som Venstre, Socialdemokratiet og Konservative, men i langt de fleste kommuner findes der også mindre lokalpartier.

Politiske partier er private organisationer, og alle kan stifte deres eget. Skal de have støtte gælder der visse regler og vil man stille op til folketingsvalg igen andre regler – vigtigst at partiet har indsamlet ca. 20.000 underskrifter.

Lokale bestyrelser

En bestyrelse er den øverste ledelse i en organisation, forening eller virksomhed. Det er her man fastlægger de overordnede mål og holder øje med at ledelsen gør hvad man har aftalt

På alle landets skoler (fra folkeskole til universitet) skal der være en bestyrelse. I folkeskolerne skal der være en forældrerepræsentanter i bestyrelsen (som regel 7 medlemmer) og er der ikke nok frivillige kan man blive udpeget. Skulle det ske, må man ikke sige nej. Den form for borgerligt ombud er en del af ens pligter i samfundet.

I andelsforeninger, plejehjem, børneinstitutioner, sportsklubber og frivillige foreninger er der ligeledes bestyrelser. I større virksomheder (aps’er) skal der være en bestyrelse.

NGO’er

NGO står for Non Governmental Organizations. Det er større interesseorganisationer som arbejder for at opnå noget bestemt. Det kan være Greenpeace eller Kræftens Bekæmpelse. Her er en liste over nogle NGO’er i Danmark. Alle disse organisationer har frivillige enheder og lokale kontorer hvor man kan melde sig som frivillig.

Nogle organisationer er store drevet som virksomheder. I Danmark er fx Kræftens Bekæmpelse eller Røde Kors eksempler på det.

Andre er mere løstorganiserede og aktivistiske. Eksempler på en sådan gruppe kunne være klimaorganisationen Extinction Rebillion:

Interesseorganisationer i erhvervslivet

Inden for arbejdsmarkedet er der også organiserede fællesskaber. Mest kendt er fagforeningerne som repræsenterer arbejdstagerne og arbejdsgiverorganisationerne der repræsenterer, ja, arbejdsgiverne.

I de fleste byer findes der handelsstandsforeninger, som ifølge Den store danske ordbog er en frivillig sammenslutning af detailhandlende og servicevirksomheder i mindre byer eller bydele med det formål at varetage fælles interesser over for kommunen, fx placering af busstoppesteder og -ruter og reglement for skiltning og udstilling af varer på byens fortove. En stor del af de ca. 350 handelsstandsforeninger, cityforeninger og centerforeninger er organiseret i Danmarks Handelsstandsforeninger, der blev stiftet i 1996.


Sociale fællesskaber

Lokale fællesskaber

I alle landets 98 kommuner er der frivillige foreninger. Foreninger med sociale og læringsmæssige formål. Som et eksempel kan nævnes Rudersdal Kommune. Her er registreret over 350 foreninger. Af dem kan nævnes:

 • Lydfest der arrangerer koncerter for upcoming musik. Roskilde Festival startede også som en lille forening.
 • Limenas der laver teater for unge
 • Birkerød Torvedage der arbejder for at gøre Birkerød gågade mere livlig
 • Flygtningetennis der giver gratis tennisundervisning til flygtninge
 • Grevemosehus venner der passer på et gammelt skovridderhus i Rude Skov

Kommunerne værdsætter og støtter sådanne foreninger. Så hvis du har lyst til at starte din egen, så er det bare om at komme i gang. Der er masser af hjælp at hente.


Civilsamfundets fællesskaber

Ser man bort fra familierne – som vi kigger på lidt længere nede – så er de fællesskaber som flest mennesker er en del af civilsamfundets forskellige løse fællesskaber.

Det er naboerne man kender og hjælper. Flytter der nogle nye ind på vejen eller i opgangen bliver de næsten automatisk til en del af fællesskabet. Man kan holde fester sammen, låne udstyr af hinanden og kigge efter hinanden. På samme måder opstår der fællesskaber på en skole, i en klasse, på en arbejdsplads eller et stamværtshus.

Det er i disse helt lokale fællesskaber vi lærer og genlærer hvad det vil sige at være borger i et samfund: At vi skal tage hensyn til andre, hvis vi forventer at de skal tage hensyn til os.


Fællesskaber til sjov og læring

Det er her at de fleste er. I de private fællesskaber som fodboldklubben, spejderforeningen, løbeklubben osv.

Vi skal ikke bruge mere tid på dem. De er vigtige og du kender til dem.

Lad os i stedet kigge på andre former for læringsfællesskaber.:

Makers, Fixers og D-I-Y

Det er fantastisk at lave ting selv, og til alle tider har mennesker delt viden. Nogle af de mest entusiastiske fællesskaber er dem hvor medlemmerne er sammen om at løse problemer. Gør-det-selv-folket har altid udvekslet tips og tricks – så meget at der findes utallige magasiner og hjemmesider. Nogle meget specialiserede andre mere generelle.

Makers

En nyere version af denne trend er den såkaldte maker-bevægelse. Her mødes interesserede og lærer om ny teknologi: 3d-printere, laserskærere og meget andet.

Fixers

Fixers er nogle der hjælper hinanden med at reparere ting. Det kan være fysiske steder som Repair Café eller brugerdrevne hjemmesider som ifixit.com

Coding Pirates

I en digitaliseret verden er dem der skriver koderne, dem der skaber rammerne. Derfor er der stadig flere som godt vil lære hvordan man gør. Et sted hvor det kan ske er i Coding Pirates.


Urbane haver

I de seneste år er der opstået mange forskellige projekter som alle har det til fælles, at de dyrker afgrøder i byen. Der er mange formål.

 • Fællesskabsorienterede projekter – haver er dejligt konkrete ting man kan være sammen om
 • Det kan være som økonomisk hjælp – man vil være mere selvforsynende
 • Det kan være sociale projekter – det er en god måde at få svage borgere ind på arbejdsmarkedet.

I Danmark findes der mange små lokale projekter, hvor små områder i byerne bliver lavet om til nyttehaver. Andre steder i verden, som fx i Detroit, er det en måde at skabe værdi i en by med enorm høj arbejdsløshed og mange tomme boliger.

Se denne præsentation om Urban farming i Detroit:


Virtuelle fællesskaber

Alle kender naturligvis Facebook, Instagram og så videre. Online fællesskaber. De fleste handler om at kommentere på hinandens input, men der er også mange der opfordrer folk til at handle i den virkelige verden.

Fucking Flink

Fucking flink er et virtuelt fællesskab, hvor folk deler historier om når andre er flinke. Det er mere en slags spreder-af-god-energi


Religiøse fællesskaber

Selv om Danmark er et ret sekulært land er der stadig mange der er medlem af et religiøst fællesskab. Det største er ubetinget den danske folkekirke med sine 4.327.018 medlemmer (per 1. kvart 2020). Mange af medlemmerne er dog ikke aktive, de er blot blevet meldt ind i forbindelse med deres dåb. Man kan altid melde sig ud eller melde sig ind.

Derudover er ca 160 andre anerkendte trossamfund i Danmark. Fællesskaber hvor folk mødes til bøn og samvær.

Ifølge Grundloven har alle lov til at tro på hvad de vil, sålænge at de overholder landets regler. Man må altså ikke begå bankrøveri blot fordi ens gud siger at man skal.


Kommercielle fællesskaber

Vi nævnte nogle kommercielle fællesskaber som arbejdsgiverorganisationer og handelsstandsforeninger i det ovenstående. Men mange virksomheder vil gerne knytte sig endnu tættere på deres kunder. En måde at gøre det på, er ved at skabe attraktive fællesskaber.

De fleste fællesskaber er afhængige af en form for indtægt. Men der er også fællesskaber som er rent kommercielle. Virksomheder har for længst fundet ud af, at vi mennesker helt naturligt har et behov for at høre til. Derfor markedsfører mange virksomheder sig som noget mere end blot en profitoptimerende enhed.

De låner ord fra civilsamfundet. Ord som fællesskab, familie, venner, medlem etc. Det får os til at føle os godt tilpas og udvise loyalitet. Måske ikke helt lige så meget som til sin rigtige familie eller klan, men derhenad.

Mange virksomheder er samtidig med at de tjener penge til deres aktionærer også aktive med at støtte forskellige sociale formål. Se artiklen om virksomheders ansvar og CSR.


Hvordan kommer du selv i gang med at være aktiv i et fællesskab?

Alle kan være del af et fællesskab og de fleste kan være aktive. Næsten alle fællesskaber er afhængige af frivillige og der som regel mangel på dem. Så kunne du tænke dig at være aktiv handler det nok mere om at vælge inden for du vil være aktiv og graden af aktivitet.


Det er egentligt bare at gå i gang

Fællesskaber er vigtige og vi er glade for dem. Men de skal holdes ved lige. Fællesskaberne er afhængige af at folk tager initiativ til at danne dem og efterfølgende støtte op om dem. Der er altid brug for trænere og ildsjæle. Og ildsjælene har altid brug for hjælp. Den hjælp kunne komme fra dig.

Det kan også være, at der ikke er det fællesskab som du ønsker tæt på hvor du bor. Det kan være at mangler nogle at spille musik eller dyrke sport med. Eller måske mener du, at din by skal gøre mere for at hjælpe flygtninge, gamle eller miljøet.

Også her kan du også selv gøre en forskel. Du kan starte din egen forening – og det er faktisk ikke så svært som man skulle tro.

Den indisk-amerikanske innovationsteoretikker Saras Sarasvathy har forsket i hvordan succesfulde iværksættere har grebet deres projekter an. Og hvad der gør sig gældende for dem alle er, måske ikke overraskende, at de egentligt bare er gået i gang.

Hun har lavet en model der illustrerer forløbet. Den hedder effektuationmodellen.

Går man med en projektidé i maven, skal begynde med at se om det overhovedet er realistisk. Altså hvilke midler man har. Hvem er jeg og hvad kan jeg. Hvis du er studerende uden penge, så lad være med at leg, at du er en mangemillionær med 25 års iværksættererfaring.

Så skal du finde ud af hvad du har lyst til at lave. Projekter der ikke er drevet af igangssætternes egen lyst, ender typisk i på de gode ideers losseplads.

Når lysten og realitetstjekket er på plads, er det afgørende at du taler med andre om dit projekt. Her kan du få ideer, feedback eller finde ud af at der er nogle længere nede af vejen der laver det samme som dig. Så kan du jo bare joine dem.

Formålet med de samtaler er at opnå deres engagement. Det kan være at de vil være med, at de vil støtte det eller blot fortælle dig at du er sej. Eller fortælle dig, at de synes at det er en top-dårlig idé.

Dette vil give dig nye midler og måske ændre din idé. Og så kan du gentage processen. Men denne gang er du bedre på vej.

Du vil helt sikkert møde modstand og bump på vejen, men prøv at vende det til din fordel. Sarasvathy kalder det lemonadeprincippet fra den engelske talemåde: when life gives you lemons, make lemonade.

Modstand er irriterende, men der er heldigvis masser af hjælp at hente. Kontakt din kommune eller borgerservice og de vil helt sikkert hjælpe dig på vej.

Fællesskabet er udgangspunktet

…men mindre kan også gøre det. Det behøver slet ikke være stort og besværligt. Du kan styrke fællesskaber ved blot at spørge din bedstemor om hun giver en kop kaffe, sikre dig at den nye falder godt på plads, eller kontakte en af de lokale foreninger og spørge om de har brug for en hånd.

Fællesskab og medborgerskab er ikke det samme.

Medborgerskab er den samfundsmæssige organisationsform der skal sikre at ingen ufrivilligt ender som Palle alene verden. Men man skal hele tiden huske, at medborgerskab først bliver konkret når der bliver udlevet i praktiske lokale fællesskaber.


Opgaver

Opgave 1: Hvor mange fællesskaber er du en del af?

 • Lav en liste over de fællesskaber du er en del af. Lav to kolonner: I den første skal du lave liste med konkrete fællesskaber – fællesskaber hvor du kan sætte navn på andre medlemmer og forklare hvad det er for et fællesskab. I den anden skal du skrive de mere abstrakte fællesskaber – fællesskaber hvor din rolle er mere diffus. Det kan fx være ‘Danmark’
 • Tal med andre om jeres lister
Konkrete fællesskaberAbstrakte fælleskaber
fx fodboldklubbenfx Danmark

Tags: No tags