Citater om medborgerskab fra Socialdemokratiets principprogram “Sammen om Danmark” (2018)

FÆLLES OM DANMARK

Siden 1871 har vores parti kæmpet for at skabe det Danmark, vi har i dag. Et rigt land med frihed, lighed og tryghed for de fleste. Et land med sammenhængskraft, hvor vi har tillid til hinanden. Et godt land, der skaber gode rammer for et lykkeligt liv. Efter vores mening: det bedste land i verden.

Vi har ikke gjort det alene. Men Socialdemokratiet er uden sammenligning det parti i Danmark, der har haft mest indflydelse på og båret størst ansvar for samfundsudviklingen. Sådan skal det også være i fremtiden.

Vi er kommet langt. Men vi er langt fra i mål. For mange danskere er stadig uden for arbejdsmarkedet. Det skaber utryghed. Det er ikke godt nok. Alle skal med.

Vores samfundsmodel bygger på en social kontrakt. Vi sikrer, at virksomheder har gode forhold. At de kan udvikle sig og skabe job. Samtidig skal erhvervslivet levere sin del til fællesskabet – økonomisk og socialt. Uden et stærkt og konkurrencedygtigt erhvervsliv, ingen velfærd.

Uden et udbygget velfærdssamfund, intet konkurrencedygtigt erhvervsliv.

Vi er et af de mest lige samfund i verden. Samtidig er vi et af de rigeste lande i verden. Vores model virker. Den skal vi passe på. Den ruster os godt i en turbulent og foranderlig verden.

Socialdemokratiet kæmper for fremskridt. Både dem vi har opnået, og dem vi har til gode.

Igennem mere end 140 år har vi vist, at politik nytter. Vi kan sikre, at i morgen bliver bedre end i dag. Lad os gøre det sammen. Fælles om Danmark.

Vores idégrundlag er den demokratiske socialisme. Troen på demokratiet og ønsket om social retfærdighed har altid drevet os fremad.

Værdier er vigtige. Uden dem intet parti. De er fundamentet for alt, hvad vi foretager os, og de er det kompas, der sætter retning for vores politiske virke.

FÆLLESSKAB OG SOLIDARITET

Vi tror på fællesskabet. Det er gennem stærke forpligtende fællesskaber, at vi bedst sikrer den enkeltes mulighed for at leve et godt liv og udfolde sit eget personlige potentiale. I et solidarisk fællesskab gør enhver sit bedste, og vi hjælper hinanden. De bredeste skuldre bærer det tungeste læs.

(…)

FRIHED OG LIGHED

Alle mennesker er lige meget værd, men det betyder ikke, at vi er ens. Vi har forskellige drømme og forudsætninger her i livet.

Alle børn skal have mulighed for at blive en del af fællesskabet og udnytte det potentiale, de har.

Alle skal have lige muligheder for at forme deres eget liv uanset køn, etnicitet, religion, seksuel orientering, handikap, social baggrund eller økonomisk formåen.

Ligestilling mellem kønnene er en særlig prioritet for Socialdemokratiet. …

RETTIGHEDER OG PLIGTER

(…)

At have et arbejde er både en pligt og en rettighed.

(…)

TILLID OG SAMMENHÆNGSKRAFT

Et tillidsfuldt samfund med stor sammenhængskraft er et godt og trygt sted at bo. Sådan et land skal Danmark altid være.

Vi skal altid føle, at vi tilhører det samme fællesskab, deler de samme grundværdier og har respekt for hinanden.

Et samfund med så vidtrækkende rettigheder og pligter, som vi har i Danmark, kan kun fungere, hvis vi grundlæggende stoler på hinanden og føler samhørighed.

UDLÆNDINGE OG INTEGRATION

Desværre er udlændinge i Danmark i dag overrepræsenterede i kriminalitetsstatistikkerne og underrepræsenterede på arbejdsmarkedet. Vi har parallelsamfund i Danmark, hvor udlændinge og efterkommere af udlændinge bor og lever isoleret fra det danske fællesskab og efter andre værdier end de danske. Det er uacceptabelt. I Danmark skal alle leve efter demokratiets regler og respektere vores frihedsværdier. Religiøse og patriarkalske normer må aldrig stå over lov og ret. Ingen skal ligge under for social kontrol i Danmark.

Det høje antal udlændinge uden uddannelse og den manglende integration er også et økonomisk problem. Jo flere der ikke har et arbejde og ikke bidrager til samfundet, desto vanskeligere bliver det at opretholde velfærden i vores land.

For Socialdemokratiet er det en hovedprioritet, at integrationen forbedres markant. Det væsentligste bidrag til det vil være, at langt flere kommer i beskæftigelse.

Efter princippet om ret og pligt skal vi stille krav til den enkelte om aktivt at søge beskæftigelse. Alle skal bidrage til samfundet, hvis man kan. Samtidig skal fællesskabet gøre sit til, at alle får den nødvendige uddannelse, og at der er et arbejde at få. I den kamp spiller aktiv deltagelse i civilsamfundet og foreningslivet en helt afgørende rolle.

DEMOKRATI, SAMMENHÆNGSKRAFT OG KULTUR

Tags: No tags