Citater om medborgerskab fra forskellige Socialdemokratiske udspil

Ret og pligt til aktivt medborgerskab, program 2003

Socialdemokratiet vil sikre alle der har lovlig opholdstilladelse et godt tilbud om aktivt medborgerskab. Et tilbud de ikke kan afslå.

http://www5.kb.dk/pamphlets/dasmaa/2008/feb/partiprogrammer/object60903/en/#kbOSD-0=page:1

En udlændingepolitik der samler Danmark

Danmark er et lille land. På bare få generationer er det lykkedes os at bygge et velfærdssamfund, som resten af verden misunder os. Med fri og lige adgang til sundhed. Skolegang og SU. Folkepension og ældrepleje. Hvor de bredeste skuldre bærer de tungeste byrder. Og hvor vi har et stærkt socialt sikkerhedsnet. Det fantastiske er, at det ikke kun er retfærdigt. Det har også gjort os til et af verdens rigeste lande.

Den danske samfundsmodel forudsætter en høj grad af lighed. At flest mulige bidrager. At vi stoler på hinanden. Og derfor har en stor tryghed. Alt det vi normalt kalder for den danske sammenhængskraft.

Udlændinge er velkomne i Danmark. Netop fordi vi er et lille land, har vi også brug for ideer og virkelyst udefra. Det afgørende er blot, at de der kommer hertil bliver en del af samfundet. Det kan de kun, hvis de selv ønsker det og arbejder for det – og hvis der ikke kommer flere, end vi som samfund kan integrere.

For mange er kommet ind i Danmark uden at blive en del af Danmark. Det presser sammenhængskraften.

Når mange ikke-vestlige indvandrere – ikke mindst kvinder – går hjemme i stedet for at være i arbejde, så betyder det ikke kun, at de får sværere ved at begå sig i det danske samfund. Det har også økonomiske konsekvenser. Ifølge Finansministeriet var de offentlige nettoudgifter til ikke-vestlige indvandrere og efterkommere 33 milliarder kroner i 2014. (s. 11)

https://www.socialdemokratiet.dk/media/7011/en-udlaendingepolitik-der-samler-danmark.pdf

DANMARK ER FOR LILLE TIL STORE FORSKELLE 17 TILTAG TIL ET MERE RETFÆRDIGT SAMFUND, HVOR DE BREDESTE SKULDRE BÆRER DE TUNGESTE BYRDER

ULIGHEDEN MÅ IKKE LØBE LØBSK

Vores samfund bygger på tillid.

Derfor tør vi gå sammen om de store opgaver: fødestuer, folkeskoler, folkepension. Om børnene og bedsteforældrene. Og om hinanden. De fleste får den rette hjælp. En ordentlig behandling, hvis man bliver syg eller mister sit arbejde. Muligheder, uanset hvem man er, hvor man kommer fra og hvor man bor.

Og vores samfund baserer sig på en relativ stor lighed. Vi har bygget et samfund, hvor få har for meget, og færre for lidt. Det er ikke kun retfærdigt. Det har også gjort Danmark til et af verdens rigeste samfund. Vi har vist, at der ikke behøver at være et modsætningsforhold mellem velfærd og gode vilkår for lønmodtagere på den ene side – og erhvervslivets vilkår og evne til at skabe vækst på den anden side.

Vores opskrift er enkel: Vi har bedt de bredeste skuldre bære de tungeste byrder. Og vi stoler på, at alle bidrager med det, de kan – og vi forventer, at de gør det.

(…)

For når vi taler om ulighed i Danmark, så handler det ikke så meget om den brede middelklasse. Til forskel fra f.eks. USA, så har lønmodtagerne i Danmark mærket, at samfundet er blevet rigere. Når velstanden er steget, har det – takket være stærke fagforeninger – udmøntet sig i større lønninger. Det er da også kun retfærdigt, fordi de økonomiske fremskridt i høj grad skyldes, at medarbejderne er blevet mere produktive.

(…)

Der er et politisk valg: Hvor vi bør vælge at styrke den socialdemokratiske ligning mellem tryghed, tillid og retfærdighed på den ene side – og en vækstskabende erhvervspolitik på den anden side, der udvinder de bedste sider af kapitalismens entreprenørskab og kraft.

Det er den bedste opskrift på både at skabe økonomisk fremgang og en mere social retfærdig udvikling. Og det er netop meningen med de forslag, vi nu lægger frem: At styrke den samfundskontrakt, der har gjort Danmark til et af de mest rige og retfærdige lande i verden.

(…)

https://www.socialdemokratiet.dk/media/7960/oekonomisk-retfaerdighed_danmark-er-for-lille-til-store-forskelle.pdf

ET SKATTEVÆSEN VI KAN STOLE PÅ

SKATTEVÆSENET ER EN HJØRNESTEN I VELFÆRDSSAMFUNDET

I Danmark er skattemoralen høj. Vi har en kontrakt med hinanden – vi betaler vores skat, hverken mere eller mindre. Det er nøglen til, at vores velfærdssamfund hænger sammen. Vi har pligten til at betale den vedtagne skat, men til gengæld har vi også retten til en lang række fælles goder i et samfund med et udbygget socialt sikkerhedsnet.

https://www.socialdemokratiet.dk/media/8202/et-skattevaesen-vi-kan-stole-paa.pdf

ALTID PÅ BØRNENES SIDE

Takket være de stærke, forpligtende fællesskaber vi har bygget i Danmark, har hver ny generation kunne gå en bedre fremtid i møde end den forrige. Stadig flere har fået muligheder, som deres forældre ikke havde.

Bliver det også sådan for vores børn? Får de et bedre liv end os? Bliver det nemmere for dem at klare sig? Får de større tryghed i arbejdslivet? Går de en lysere fremtid i møde? Bliver fællesskabet stærkere for dem? På papiret er mulighederne der. Men er de det også i virkeligheden?

https://www.socialdemokratiet.dk/media/7693/social-ulighed-altid-paa-boernenes-side.pdf

Tags: No tags