Citater om Liberal Alliance og medborgerskab

Fra principprogrammet:

LA’s 4. grundprincip

Vi tror på frihed under ansvar. Personligt ansvar er en naturlig følge af den personlige frihed. Man er ansvarlig for sine succeser såvel som sine fiaskoer. Ligesom man får mulighed for at høste frugterne af sin egen indsats og succes, må man acceptere at nedsætte sin levestandard, hvis man enten sløser med sine muligheder eller blot er uheldig. Det fri samfund skaber stor velstand, og derfor vil samfundet også være i stand til at tage vare på de borgere, der ikke kan klare sig selv

Interview med Merete Riisager

Genfind borgeren

For Merete Riisager er der tre overordnede svar, som hænger tæt sammen: Det borgerlige Danmark må genopfinde borgerbegrebet, man må formulere dybere begrundelser for reformer af velfærdsstaten, end at skatten bliver lavere, og man må sætte bom for EUs voksende indflydelse. Borgerbegrebet først.

»Blå blok har glemt, hvad det vil sige at være borger, og den forsømmelse får det borgerlige Danmark til at miste orienteringen. Som borger føler man helt grundlæggende en forpligtelse over for det samfund, man bor i, man har en fælles historie og et fællesskab og er klar til at yde noget for hinanden. Danmark er bygget op omkring civilsamfundet, det giver på en gang identitet og mulighed for, at vi kan forvente noget af hinanden. Ansvarlig adfærd. Hensynsfuld adfærd. Det er et enormt tab, at den erkendelse er gået tabt,« siger hun.

Føler man sig ikke som borger, er der derimod risiko for asocial eller ligefrem destruktiv adfærd. Passivitet, skattesnyd, forsikringssvindel og så videre. Venstre­fløjen har, påpeger Merete Riisager, meget stærke identitetsmarkører inden for klima, ligestilling, lighed og så videre.

»En gymnasieelev bliver vegetar og har straks en meget stærk tilværelsesforståelse gennem denne identitetsmarkør. Her har det borgerlige Danmark meget lidt at komme med i dag. Når vi bliver spurgt, hvorfor vi vil reformere velfærdsstaten, og hvad vi vil stille i stedet for den stærke stat, er svaret jo civilsamfundet, den ansvarlige borger. Men vi siger ingenting. Og så kan venstrefløjen slå en skoggerlatter op og sige, at ’I tror, man kan behandle et brækket ben med skattelettelser’.«

Fra Weekendavisen 26.06.20: “Tilbage til start”

Tags: No tags