naturtilstanden

Naturtilstanden – når der ikke er medborgerskab

Denne artikel handler om hvorfor vi har behov for et samfund. Hvis det er alles kamp mod alle har vi ikke energi til at opbygge et godt samfund, derfor har mennesker igennem tiderne indgået en usynlig social kontrakt med hinanden om at man vil støtte fællesskabet hvis fællesskabet passer på den enkelte.

rettigheder og pligter-2

Om rettigheder og pligter

Denne artikel behandler de rettigheder og pligter man som borger har i et samfund. Alle samfund er afhængige af at befolkningen aktivt hjælper til – derfor skal man gøre det (pligter). Men folk gider kun hjælpe til hvis de føler at de får noget ud af det (rettigheder). Balancen mellem rettigheder og pligter skal hele tiden genforhandles i takt med at samfund ændrer sig.

uden rettigheder

Et liv uden rettigheder

Den vigtigste ret er retten til at høre til i et samfund, sagde filosoffen Hannah Arendt. Denne artikel handler om hvordan det er at leve uden statsborgerskab. Et liv uden rettigheder sucks ”Statsborgerskab - eller indfødsret, som det også hed ...

Samarbejde

Samarbejde betaler sig

Denne artikel viser at når samfund bliver større stiger behovet for specialisering. Med en arbejdsdeling kan folk blive dygtige til bestemte opgaver, og lade andre om at udføre de andre. Det er nødvendigt, da den enkelte ikke kan alting selv. En øget specialisering gør samfund meget rigere og i stand til at udføre opgaver der er større og mere komplekse end før. Men med øget specialisering kommer også en øget afhængighed af andre.

ideologier

Ideologiernes syn på statens rolle

Hvor meget skal staten fylde i samfundet, hvem kan legitimt sidde på magten og hvor meget skal borgerne finde sig i fra statens side? Det diskuterede man for 300 år siden, og man er slet ikke færdig med den samtale. Det kommer an på ens verdenss ...

Socialdemokraterne_1600x1000-1000x625 (1)

Socialdemokratiet

Socialdemokratiet I midten af dansk politik hos socialdemokratiet taler man om vidtstrakte demokratiske og sociale rettigheder og tilsvarende vidtstrakte pligter. Samfundet giver den enkelte store muligheder og hjælp og den enkelte har tilsvarend ...

V

Venstre

Også Venstre er af den opfattelse at Danmark er det bedste land i verden og vil da også, som Socialdemokratiet, fremhæve sammenhængen mellem rettigheder og pligter i det danske velfærdssamfund. Men hvor Venstre accepterer en stor offentlig sektor, e ...

DF-lille-logo-blaa

Dansk Folkeparti

det danske folk som grundlag for frihed og godt medborgerskab ”Dansk Folkepartis formål er at hævde Danmarks selvstændighed, at sikre det danske folks frihed i eget land samt at bevare og udbygge folkestyre og monarki.” Sådan indleder partiet sit ...

B-logo_magenta_2016_0

Det Radikale Venstre

frie mennesker i sociale rammer Venstre starter med frihed og ansvar, Dansk Folkeparti med folkets selvstændighed. De Radikale med, ”et samfund, hvor mennesker kan leve værdigt sammen i balance med naturen.” Og de vil ”værne om og udbygge folkest ...

det_konservative_folkeparti_logo_variant2

Det Konservative Folkeparti

De naturlige fællesskaber De konservative dyrker i høj grad en ide om godt medborgerskab. Centralt for de konservative er kærligheden til fædrelandets, dets historie, kongehus og grundlæggende værdier. Gode patriotiske mænd og kvinder gør deres p ...

SF

Socialistisk Folkeparti

medborgerskab og samspillet mellem det offentlige og civilsamfundet ”SF er et folkeligt socialistisk parti med afsæt i den demokratiske venstrefløj.” Det er den første sætning i SF’s principprogram. SF’s vision for det gode samfund forudsætter et ...

EL-II

Enhedslisten

det aktivistiske medborgerskab Enhedslisten er et socialistisk parti og i relation til medborgerskab minder de om SF: det ideelle samfund forudsætter aktivt medborgerskab på alle niveauer, men vi kan ikke kræve et sådant medborgerskab af alle i d ...

LA-II

Liberal Alliance

Liberal Alliances principprogram er en så kort affære, at det dårligt kan yde liberalismens ideer retfærdighed, endsige give et bud på hvad medborgerskab er for en liberalist, hvis det da overhovedet er noget. Men heri ligger måske også en pointe ...

Alternativet

Alternativet

Hylder aktivt medborgerskab, iværksætteri og mangfoldighed. Nedenfor ser du uddrag fra Alternativets partiprogram: Danmark – det bedste land for verden 1.3. ET SAMFUND PRÆGET AF SOCIAL BÆREDYGTIGHED … I Alternativet tror vi på men ...

Nye borgerlige - 2

Nye Borgerlige

De nye borgerlige er ledet af tidligere Konservative og ideologisk er lighedspunkterne betydelige. Overskrifterne og retningerne er de samme. Men hos de Nye Borgerlige er tonen overalt blevet højere og længere mod højre på både den nye og den ga ...

frihed vs ansvar

Borgerdyd – borgerens ansvar

Den 11. marts 2020 kl. 20.30 lukkede statsminister Mette Frederiksen (S) Danmark. På live-tv beordrede hun offentligt ansatte der ikke havde essentielle opgaver til at blive hjemme. Større forsamlinger blev forbudt, private virksomheder blev opford ...