Medborgerskab handler om rettigheder og pligter i samfundet, om at deltage i samfundet og om at føle sig som en del af samfundet. 
Medborgerskab ændrer sig hele tiden. Verden er jo anderledes i dag end for 50 år siden. 
 Nedenfor kan du søge viden og inspiration om forskellige aspekter af medborgerskab. Gå selv på opdagelse!

TEORIEN OM MEDBORGERSKAB

Hvad betyder medborgerskab?
I denne del, kan du blive klogere på medborgerskabets tre dimensioner; rettigheder og pligter, deltagelse og identitet.


Faglige nøglebegreber: Demokrati, magtens tredeling, samfundsopbygning, demokratisk deltagelse, identitet ..flere

SÅDAN KAN DU SELV KOMME I GANG

En guide til hvordan du selv kan komme i gang med at være aktiv.

Faglige nøglebegreber: Innovation, iværksætteri, deltagelse, økonomi

WHATS IN FOR YOU?

....fordi du kunne ikke tænke dig at leve i et land uden medborgerskab. Læs mere her for at se hvorfor.

Faglige nøglebegreber: Socialisation, identitetsdannelse

MEDBORGERSKABET OMKRING DIG

Cases og eksempler på, hvordan andre griber medborgerskabet an.

DE POLITISKE PARTIER OG MEDBORGERSKAB

Få styr på hvad folketingets partier mener om medborgerskab.

Faglige nøglebegreber: partier, det politiske system, ideologier, demokrati

MEDBORGERSKAB OG INTEGRATION

Vi lever i en verden hvor kulturer i stigende grad bliver blandet.
Hvad betyder det for medborgerskabet i de enkelte lande?

Faglige nøglebegreber: integration, international politik, EU

MEDBORGERSKAB NÅR DET HELE DIGITALISERES

Din verden bliver i stigende grad påvirket af teknologien, det har også betydning for hvordan man som samfund griber medborgerskabet an.

MEDBORGERSKAB I EN GLOBALISERET VERDEN

I gamle dage var ens verden mere lokal - man var tættere på de væsentlige personer i ens liv og de mindede om en selv. Det gjorde medborgerskabet lettere. I en tid hvor kulturer blandes og den enkelte bliver mere påvirket af influencers end af naboen, skal man gentænke medborgerskabet.